Dyrektor Departamentu Portfela Projektów, PGE Baltica

Bianka Madej jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej p.n. „Akademia efektywnego zarządzania projektami inwestycyjnymi”, a ponadto uzyskała międzynarodową certyfikację CFA (Chartered Financial Analyst). Pracuje przy Programie Morskich Farm Wiatrowych GK PGE od 2015 roku. Do 2020 zajmowała się nadzorem nad realizacją Programu z poziomu Centrali GK PGE, natomiast w 2021 roku dołączyła do PGE Baltica, obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Portfela Projektów zajmującego się wsparciem zarządzania projektami Morskich Farm Wiatrowych. Bianka Madej jest też członkiem zespołu projektowego Baltica 2 i 3