Kieruje działem analiz energetycznych i certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Pracuje także jako adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskał w Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej zajmuje się zagadnieniami zapotrzebowania na energię, efektywności energetycznej oraz systemami i źródłami energii w budynkach. Działania, które podejmuje w ramach swojej pracy mają na celu poszerzenie świadomości o aspektach zrównoważonego rozwoju wśród projektantów, architektów czy inżynierów. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.