Dyrektor Zarządzający Balex Polska – Członek Zarządu