Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Produkcji
– Zarządzanie i Marketing oraz studiów MBA Oxford Brooks University, UK.
Zawodowe doświadczenie zdobywał w rozwoju sprzedaży, restrukturyzacji i współpracy w
środowisku międzynarodowym. Projekty restrukturyzacyjne i konsolidacyjne prowadził m.in.
w Servisco / DHL, Trans Universal Poland SA i CJ International sp. z o.o.
W grupie kapitałowej Atlas pracuje od 2006 roku. Na stanowisku prezesa zarządu,
restrukturyzował spółkę Sped Partner, zajmującą się krajowymi i międzynarodowymi
usługami spedycyjnymi. Jako wiceprezes zarządu należących do grupy spółek Izohan i
Izolmat, aktywnie uczestniczył w procesach ich reorganizacji i łączenia oraz akwizycji marki
Nexler. W czerwcu 2014 roku powołany w spółce Atlas na stanowisko członka zarządu ds.
marketingu i sprzedaży, a od listopada 2018 roku na stanowisko prezesa zarządu Atlas sp. z
o.o.