Absolwent Uniwersytetu Zarządzania i Ekologii w Warszawie
Kierunek: Zarządzanie i Marketing
Specjalizacja: Zarządzanie w biznesie

Od stycznia 2013 – Mitsubishi Electric Europe B.V. – Dyrektor Generalny w Polsce – Dział Klimatyzacji i Ogrzewania (LES)
– Utworzenie nowego działu biznesowego w obszarach sprzedaży, marketingu i marketingu produktowego, logistyki, działu
technicznego i administracji;
– Utworzenie sieci klientów, dystrybutorów i partnerów biznesowych w Polsce.

2004-2012 – Frigoglass – różne stanowiska kierownicze w Polsce, Czechach, Słowacji, Ukrainie, na Węgrzech
– Współpraca z globalnymi klientami, dealerami i partnerami
– Zarządzanie działaniami sprzedażowymi i marketingowymi na obszarze spółki zależnej

2003-2004 – Toshiba A/C Systems Poland – Brand Manager – sprzedaż i działania marketingowe
– Rozwój sprzedaży poprzez sieć dealerów i przygotowanie optymalnego systemu dystrybucji;
– Budowanie zaufania i świadomości marki poprzez różne działania marketingowe.

1999-2003 – Electrolux – Carrier Polska – Key Account Manager
– Współpraca z dużymi lokalnymi i międzynarodowymi klientami z sektora FMCG
– Rozwój sprzedaży poprzez hurtownie i detalistów

1997 – 1999 – York International Poland – Sales Developer
– Utworzenie struktury sprzedaży małych urządzeń klimatyzacyjnych
– Rozwój sprzedaży i rozbudowa sieci dystrybutorów i dealerów