Członek zarządu oraz Dyrektor Marketingu BIM Ally Sp. z o. o., lider podgrupy budownictwo przy Grupie Roboczej IoT, entuzjasta cyfryzacji i automatyzacji w budownictwie, członek buildingSMART – organizacji promującej rozwiązania openBIM czyli uniwersalnego podejścia do współpracy w projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków. Absolwent Newcastle Business School na kierunku Zarządzanie Marketingiem, zaangażowany w rozwój metodyki BIM w Polsce od 2019 roku.