Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską i radcowską, po czym pracował w drugim z zawodów. Do 2015r. wspólnik zarządzający kancelarii prawnej GWW oraz szef praktyki telekomunikacyjnej w tej kancelarii.

Przebieg pacy zawodowej

W latach 2000 – 2001 pełnił funkcję wiceministra łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od 24 listopada 2015 do końca marca 2017r. wiceminister cyfryzacji w rządzie premier Beaty Szydło, odpowiedzialny za kwestie budowy sieci szerokopasmowych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz za koncepcję utworzenia i funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Od maja 2017r. zaangażowany w sprawy dotyczące walki ze smogiem, najpierw jako doradca ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, później od 17 stycznia 2018r. jako wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od marca 2018r. do 31 maja 2020r. w charakterze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Zajmował się kwestiami tworzenia regulacji prawnych dotyczących standardów emisyjnych kotłów na paliwa stałe oraz norm jakościowych paliw stałych używanych do ogrzewania domów, jak również implementacją termomodernizacyjnej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została wprowadzona od 1 stycznia 2019r.

Od czerwca 2018r. do stycznia 2019r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od 31 sierpnia 2019r. do dnia 31 maja 2020r. pełnił funkcję prezesa zarządu NFOŚiGW. Jako prezes zarządu NFOŚiGW był odpowiedzialny za nadzór nad realizowanym przez NFOŚiGW programem wsparcia zakupu domowych instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd, jak również za modyfikację i wdrożenie zmiany programu Czyste Powietrze.

Od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku Pan Piotr Woźny pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA.

W Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Piotr Woźny pełni funkcje:

 • Prezesa Zarządu ZE PAK SA
 • Prezesa Zarządu PAK KWB Konin S.A
 • Prezesa Zarządu PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PAK Górnictwo sp. z o.o.
 • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w PAK KWB Adamów S.A. – w likwidacji
 • Członka Rady Nadzorczej w PAK SERWIS  Sp. o.o.

Prezes Piotr Woźny zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadań
i kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych :

 • Departament Prawny
 • Biuro Zarządu
 • Departament ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Biuro Komunikacji Korporacyjnej
 • Dział Audytu Wewnętrznego
 • Centrum Usług Informatycznych
 • Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego – Inspektor Ochrony Danych
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kancelaria Niejawna
 • Pełnomocnik ds. Mienia