Dyrektor zarządzający BIM ALLY sp. z o. o., zaangażowany w cyfryzację architektury i budownictwa od 2010 roku. W 2011 roku założył pierwszą firmę – TJ Arch, od 2013 roku także udziałowiec spółki DeltaCodes Sp. z o. o., firmy dostarczającej rozwiązania cyfrowe wykorzystujące technologię BIM dla branży budowlanej i architektonicznej. Członek buildingSMART Polska oraz rady programowej wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.