Ekspert w Departamencie Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan (od 2022). Posiada 20 lat doświadczenia z ochrony środowiska, komunikacji i zarządzania wiedzą zdobytego w sektorze prywatnym, publicznym i pozarządowym. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (2003) public relations w Akademii Leona Koźmińskiego (2010) oraz energetyki odnawialnej dla biznesu na Politechnice Warszawskiej (2023). W Konfederacji Lewiatan jest zaangażowany w organizację prac gremiów eksperckich: Rady ds. Czystego Powietrza, Rady OZE i Rady Zielonej Transformacji