Global Sustainability Director, Grupa Selena

Ewa Kosmala fizyk budowli i pasjonatka budownictwa zrównoważonego, ekspert ESG.  Od wielu lat działa w branży zrównoważonego budownictwa. Jest asesorem wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków, m. in. BREEAM, LEED GA i HQE. Przez dwie kadencje pełniła funkcję członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Brała udział w pracach nad zielonymi zamówieniami publicznymi (green public procurement) dla branży izolacji cieplnych w Instytucie Techniki Budowlanej, a także w europejskim projekcie Open House, przygotowującym otwarty system oceny środowiskowej dla budynków. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach komitetów technicznych PKN w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa oraz wspiera transformację producentów wyrobów budowlanych na ścieżkę sustainability i wdrażania polityki zarządzania Deklaracjami środowiskowymi wyrobów typu III (EPD) oraz wdrażania strategii ESG w firmach produkujących wyroby budowlane.  Jest współautorką książki „Zrównoważone budynki biurowe”, wydanej przez PWN i PLGBC.