Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa
Ekologicznego PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym
na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Autorka
kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków,
członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty
realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji
energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla
budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.