Ekspert rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych. Współtwórca pierwszych klastrów energii w Polsce. Od 10 lat pasją i zamiłowaniem jest związany z energetyką zawodową. Jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu brał udział w opracowaniu koncepcji logistyki dostaw biomasy na potrzeby grupy. Od początku 2022 roku członek zarządu i co-founder w Grupie EnergyNAT. Specjalizuje się w projektach polegających na osiągnięciu samowystarczalności energetycznej i redukcji śladu węglowego, w oparciu o własną produkcję energii w elektrowniach PV i w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę strategii transformacji energetycznej przedsiębiorstw, modeli uczestnictwa w rynku energii, modeli zakupowych, bilansowania energii, umów cPPA oraz auto-konsumpcji w wielu punktach poboru.