Przedsiębiorca i menadżer z ponad 40-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT.
Współtwórca i długoletni prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu
firmach sektora. W latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako
dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC. Aktualnie jest starszym konsultantem
w NODES – europejskiej platformie elastyczności i pracuje dla firm z branży OZE.
Koordynator zespołu ekspertów energetycznych Instytutu Obywatelskiego, think tanku
Platformy Obywatelskiej. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i Collegium Civitas.