mgr inż. Justyna Beczkowicz
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Oceny Technicznej
Instytut Techniki Budowlanej

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w specjalności konstrukcje budowlane. Od 2006 r. zdobywała praktykę zawodową na budowach dużych inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy i Otwocka. W latach 2008 – 2014 pracowała w branży deskowań budowlanych.
Z Instytutem Techniki Budowlanej związana od 2015 r., gdzie rozpoczęła pracę w Zakładzie Aprobat Technicznych (obecnie Zakład Oceny Technicznej). Jest autorką wielu Aprobat Technicznych ITB, Krajowych oraz Europejskich Ocen Technicznych.
Czynnie współpracuje z Europejską Organizacją ds. Oceny Technicznej (EOTA) biorąc udział w pracach grup roboczych EOTA oraz w opracowywaniu Europejskich Dokumentów Oceny (EAD) będących podstawą do wydawania Europejskich Ocen Technicznych.