Kierownik Projektów w Krajowej Agencji Poszanowania Energii, prowadzi projekty europejskie z zakresu efektywności energetycznej budownictwa, współautorka wielu raportów oraz ekspertyz dotyczących budownictwa zrównoważonego, klas energetycznych oraz EPBD. Ukończyła studia inżynierskie na kierunku budownictwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.