Architekt, Partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci. Prezes Stowarzyszenia Architektów
Polskich. Członek Rady Programowej UNGC Poland. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.
Ukończyła wydział architektury i urbanistyki Politechniki Warszawskiej i podyplomowe studia
Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia
Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia do certyfikacji budynków BREEAM i LEED, jest również
audytorem systemy certyfikacji Zielony Dom oraz członkiem komisji weryfikacyjnej certyfikacji Green
Building Standard. Brała udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych
spełniających wysokie standardy zrównoważonego rozwoju. Współzałożycielka Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. Poczwórna laureatka konkursu Top Woman
in Real Estate 2018 oraz 2023. Od 2019 roku Mentorka programu Top Woman gdzie dzieli się wiedza i
doświadczeniem z młodymi kobietami rozpoczynającymi swoją karierę zawodowa w branży
nieruchomości.
Autorka licznych publikacji na temat „zielonych budynków” i „zrównoważonego rozwoju miast” oraz
„śladu węglowego”. Moderatorka i uczestniczka wielu paneli dyskusyjnych podczas konferencji i
wykładów związanych z promowaniem idei zielonego budownictwa. Idea zielonych budynków
towarzyszy jej od ponad 20 lat w pracy zawodowej jako architekta i w życiu prywatnym gdzie dbałość o
zasoby naturalne i nie marnotrawienie ich jest priorytetem.