Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz
Menedżerskich Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2010 roku
związany z nowoczesną branżą materiałów izolacyjnych w budownictwie oraz chemii budowlanej.
Obecnie jako Kierownik ds. Rozwoju Innowacji, odpowiedzialny za nowatorskie rozwiązania w
materiałach izolacyjnych w Synthos S.A. Wcześniej w firmie Selena FM S.A. rozwijał globalnie
nowoczesne technologie chemii budowlanej. Doświadczenie w branży budowlanej zdobywał na wielu
rynkach światowych, analizując je pod kątem możliwości rozwoju, a później wprowadzając nowe
technologie na rynek z sukcesem. Współpracuje z wieloma Instytutami i Stowarzyszeniami na
poziomie lokalnym i globalnym. Obecnie bierze udział w projekcie europejskim, który ma na celu
przygotowanie wytycznych do budowania bezpiecznych systemów izolacyjnych (EPS, XPS) w
połączeniu z systemami PV (Photovoltaics). Szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał
wcześniej jako: Project Engineer w branży automotive w Sumitomo Electric Wiring Systems czy
Solution Manager w branży agro w firmie DeLaval.