Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej.
Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH,
wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo,
Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie
Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, członek
Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM, Lider Podgrupy ds.
energetyki. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta.
W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac
naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Został wyróżniony przez Polskie
Towarzystwo Informatyczne, jako jedna ze 100 osób o największym wpływie na rozwój
kompetencji cyfrowych w Polsce w 2021.
Od przeszło 20 lat zajmuje się zaawansowaną analizą danych opartą o narzędzia klasy Big
Data, Machine Learning i Deep Learning oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań
wpierających biznes. Specjalizuje się również w szeroko rozumianych procesach
transformacji cyfrowej ukierunkowanej na filozofię „data driven”, z wykorzystaniem
optymalnie dobranych rozwiązań technologicznych. Prelegent na szeregu konferencjach
naukowych i biznesowych.