Absolwent technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Ostatni rok studiów ukończył na KU Leuven w Belgii. Swoją karierę zawodową zaczynał pracując dla J&J, a następnie został przyjęty na prestiżowy staż w Komisji Europejskiej. W ramach Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW) był członkiem zespołu odpowiedzialnego za Circular Plastics Alliance – inicjatywy, która zrzesza europejskich producentów tworzyw sztucznych pracujących nad projektami mającymi na celu zwiększenie ilość recyklatów na rynku UE. Obecnie pracuje dla EUMEPS – europejskiego stowarzyszenia producentów styropianu. W ramach swoich obowiązków reprezentuje interesy branży styropianowej przed instytucjami EU, a także monitoruje i opiniuje projekty przepisów unijnych mających wpływ na wyroby budowlane ze styropianu. Jest zaangażowany w pracę nad europejskimi normami związanymi z systemami ociepleniowymi, bezpieczeństwem pożarowym oraz zrównoważonym rozwojem materiałów budowlanych.