Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych. Reprezentant ITB w Zarządzie Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa ENBRI. Wiceprzewodniczący Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczy Komitetu Technicznego PKN ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie.

Specjalizuje się w podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa. Postrzega technikę budowlaną w Polsce jako jeden z podstawowych obszarów wdrożeń innowacji oraz skutecznej współpracy nauki z biznesem, odpowiadającej na współczesne wyzwania efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym