Dr hab. Inż. Wojciech Węgrzyński, Profesor ITB, od 2010 r związany jest z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Badań Ogniowych. Członek zarządu europejskiego stowarzyszenia SFPE Europe, wiceprezes jego polskiego oddziału. Członek rady doradczej oraz podkomitetu ds. badań naukowych międzynarodowej organizacji IAFSS. Jest autorem 40 recenzowanych artykułów publikowanych w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Jego głównym obszarem zainteresowań są wentylacja pożarowa, podstawy dynamiki pożaru i badania ogniowe, a także: wykorzystanie metod CFD w ocenie skutków pożaru, jednoczesnego oddziaływania wiatru i ognia oraz ocenie skutków rozprzestrzeniania się dymu w budynkach. Jego badania koncentrują się na wpływie kontekstu architektonicznego budynku na pracę oddymiania, oraz poszukiwanie rozwiązań, które sprawią, że systemy oddymiania staną się tańsze i bardziej wydajne. Laureat nagród: 2018 NFPA Harry C. Bigglestone Award; 2019 Jack Watts Award; 2020 SFPE 5 Under 35. Członek rady redakcyjnej „Fire Technology” i „SFPE Europe Online Magazine”. W przeszłości zastępca redaktora naczelnego „Fire”. W wolnym czasie prowadzi popularny podcast o nauce pożarniczej pod adresem www.firesciencshow.com