Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana jest z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracowała jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej, gdzie zajmowała się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Ł-ICIMB ds. Badawczych i Komercjalizacji. Jest członkiem Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa pożarowego i trwałości materiałów wykończeniowych. Obecnie jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół założeń Europejskiego Zielonego Ładu i działań zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej budownictwa.